Cost analyses

KONTAKT

Total cost of ownership analýza:
Předpokládané celkové náklady vozidla během doby vlastnictví, založené na době užívání a počtu najetých kilometrů. Výsledky jsou uvedené v tabulkách a jsou aktualizované měsíčně anebo čtvrtletně.

CWS_TCO_CZ_1 CWS_TCO_CZ_2

 

 

  • Výhody tohoto produktu